BESKYTTELSEBELÆGNING  TIL SKÆRENDE VÆRKTØJ OG SMELTEKAR